تبلیغات
پــایــــگـاه خبــــــری همـــــراه رهبــــــــــر0834 - مهندس اکبرمیرزایی ؛مدیر موفق اسلام آبادی ؛که مورد تقدیر وزیر جهادکشاورزی قرار گرفت ؛؛

پــایــــگـاه خبــــــری همـــــراه رهبــــــــــر0834
 
اطلاع رسانی دقیق وشفاف.اخبار،وقایع وحاشیه های جذاب
پایگاه خبری همراه رهبر : سلامت اداری ؛وجدان کاری ؛خدمت صادقانه ؛تکریم  ارباب رجوع و اخلاق مداری از مهندس میرزایی کلهر مدیری نمونه ساخته است ؛؛
مهندس اکبرمیرزایی ؛مدیری که مورد تقدیر وزیر جهادکشاورزی قرار گرفت ؛؛
میرزایی در سطح مدیران جهاد کشاورزی کل شهرستان های کشور بعنوان یکی از مدیران نمونه معرفی شده و مورد تقدیر وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت ؛؛
البته مهندس با اخلاق اسلام آبادی ؛ در سطح شهرستان و منطقه هم مورد وثوق و تایید کشاورزان و دامداران منطقه نیز می باشد ؛؛
مهندس میرزایی کلهر ازخانواده ای با اصالت ومتدین از خانواده بزرگ کلهر است که به پاکدستی و صداقت مشهور می باشد .
میرزایی در عرصه مدیریتی هم اسم و رسم موفقیت آمیزی دارد از مدیریت در حمیل تا دالاهو و از دالاهو تا اسلام آبادغرب ؛؛
مهندس اکبر میرزایی کلهر بارها به علت تکریم ارباب رجوع مورد تقدیر وتشکر مدیران ارشد و بالادستی قرار گرفته و کشاورزان و دامداران منطقه نیز بارها به علت اخلاق مداری و تعامل و خدمت صادقانه از ایشان تشکر کرده اند.
گروه خبری همراه رهبر بنابر رسالت خود از مهندس اکبر میرزایی کلهر که باعث ارتقا کشاورزی شهرستان بوده و در عرصه مدیریت موفق می باشد تشکر وتقدیر می کند.
نوشته شده در تاریخ 1395/07/8 توسط بچه های حزب الله... ایمیل hr0832@chmail.ir