تبلیغات
پــایــــگـاه خبــــــری همـــــراه رهبــــــــــر0834 - ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز»

پــایــــگـاه خبــــــری همـــــراه رهبــــــــــر0834
 
اطلاع رسانی دقیق وشفاف.اخبار،وقایع وحاشیه های جذاب
تبـریــک روز جــانبـــاز از طــرف مــدیریـــت پـــایـــگاه خبــــری هـــمـــراه رهبــــــر

ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز»بر تمام مردم عزیز به خصوص جانبازان سرافراز ایران اسلامی  مبارکباد.

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز

امشب شب میلاد علمدار حسین است؛؛؛
میـــلاد علمـــدار وفــادار حسیــن است؛؛؛
گر بــــود علـــی محـــرم اســرار محـمد؛؛؛
عبــاس علـــی محـــرم اسرار حسین است؛؛؛
نوشته شده در تاریخ 1395/02/21 توسط بچه های حزب الله... ایمیل hr0832@chmail.ir