تبلیغات
پــایــــگـاه خبــــــری همـــــراه رهبــــــــــر0834 - آش شور شهرداری کرمانشاه با 3 آشپز

پــایــــگـاه خبــــــری همـــــراه رهبــــــــــر0834
 
اطلاع رسانی دقیق وشفاف.اخبار،وقایع وحاشیه های جذاب
آش شور شهرداری کرمانشاه با 3 آشپز/ یک مدیر در هند، یکی پشت میز، یکی روی هوا !
شهرداری کرمانشاه در حال حاضر درست پیش چشم نهادهای نظارتی و مدیران ارشد استان با 3 شهردار اداره می شود.
شهردار معزول کرمانشاه (شعبانی) که برکناری وی تبدیل به قصه هزار و یک شب برای رسانه های کشور شد، علی رغم تلاش بدون مرز مدیران فرمانداری کرمانشاه برکنار شد.
با این وجود او با هزینه شهرداری کرمانشاه در حالی که هیچ مسئولیتی ندارد به سفر بدون توجیه هندوستان رفته است و احتمالا مثل سفر کم نتیجه اش به آلمان باید منتظر ارسال سلفی های او باشیم!
از سوی دیگر بعد از برکناری شهردار پر حاشیه، شورای شهر سرپرست شهرداری را منصوب کرد (لعل بخش) و این مدیر موقت هم اکنون پشت میز شهرداری کرمانشاه مدیریت میکند...همچنین شورای شهر خاص!
 کرمانشاه شهردار جدید این شهر  را انتخاب کرده است (رضایی) و البته به دلایلی که شاید بر کسی پوشیده نباشد نتیجه این انتصاب معلق و روی هواست!!

به هر حال مدیریت ارشد استان بسیار آرام ( بخوانید بی تفاوت ) در حال نظاره کردن این ملغمه و البته نظاره گر برخی انتصابات سیاست زده است. مرصاد نیوز

نوشته شده در تاریخ 1395/02/23 توسط بچه های حزب الله... ایمیل hr0832@chmail.ir
برچسب ها: آش شور شهردار کرمانشاه با 3 آش پز پایگاه خبری همراه رهبر0834