تبلیغات
پــایــــگـاه خبــــــری همـــــراه رهبــــــــــر0834 - نادیده گرفته شدن جوانان اصولگرا در جلسه فرماندار با جوانان شهرستان

پــایــــگـاه خبــــــری همـــــراه رهبــــــــــر0834
 
اطلاع رسانی دقیق وشفاف.اخبار،وقایع وحاشیه های جذاب
آقای فرماندار لطفا جوانان اصولگرا را هم ببینید!
اصولگرایان در پیچ و خم کوچه‌های سیاسی فرمانداری اسلام آبادغرب فراموش نشوند.
در جلسه چند روز پیش فرماندار محترم اسلام آبادغرب با جوانان اسلام آبادی متاسفانه و در کمال ناباوری هیچ یک از جوانان اصولگرا حضور نداشتند و این عدم حضور بر می گشت به دعوت نشدن جوانان اصولگرا از جانب فرمانداری و دست اندکاران این برنامه!!!
البته ما دنبال وجود وحضور جوانان اصولگرا در جلسات هستیم و  حضور هیچ شخص و گروه دیگر  را نفی نمی کنیم و به ذکر جمله‌ای از مقام معظم رهبری استنادمی کنیم که برای اثبات خود دنبال نفی دیگران نباشید .پس ما هم دنبال نفی نیستیم اما حق جوانان اصولگرا به عنوان بخشی از جامعه حضور در این جلسه با اسم جلسه جوانان شهرستان بود که متاسفانه با بی مهری دوستان حاصل نشد.
اما سوال ما امروز این است که مگر اصولگرایان هم جزیی از این شهر نیستند؟
اگر به جوانان اصولگرا نگاهی بندازیم اکثرا از خانواده های محترم ومعظم ایثارگران هستند و یا خادم مساجد وهیات های مذهبی هستند. امروزه به هر جوان اصولگرایی نگاه می اندازی یا بسیجی فعال است و یا در جبهه های انقلابی و فرهنگی فعالیت دارد.
حق الناس فقط پولی و مالی نیست و در تمامی موارد باید رعایت شود حال انتخابات باشد یا جلسه ای برای جوانان یک شهرستان !!!
هر چند این گونه جلسات توجیح و نتیجه مهم و سرانجان خاصی برای آینده وپیشرفت شهرستان در بر ندارند اما از باب یادآوری که یادآوری برای مومنان سودمند است در تفسیر آیه شریفه ۸سوره مائده می‌خوانیم که عدالت کنید که عدالت به پرهیزگاری نزدیک‌تر است و نباید تسویه حساب‌های شخصی مانع از اجرای عدالت شود و مبادا دشمنی‌ها باعث شود عدالت را زیر پا بگذارید.( حال ما گفته قرآن کریم که به حساب شخصی ودشمنی اشاره شده  را به حزبی و تفاوت دیدگاه سیاسی ربط می دهیم که خدایی ناکرده همین اختلاف افکارسیاسی باعث عدم دعوت به جلسه شود. )
البته با شناختی که از فرماندار محترم اسلام آبادغرب و روحیات ایشان داریم اعتدال و انصاف را همیشه رعایت کرده اند و امیدواریم در آینده هم اینگونه باشد.
نوشته شده در تاریخ 1395/02/25 توسط بچه های حزب الله... ایمیل hr0832@chmail.ir
برچسب ها: جوانا اصولگرا و فراموش شدن آنها در فرمانداری اسلام آبادغرب پایگاه خبری همراه رهبر0834